CLB Vilvoorde

In het kleuter- en lager onderwijs kunnen we een beroep doen op het CLB voor leer- , ontwikkelings-, gedrags-, sociale en medische problemen. De CLB-medewerkers en/of andere, externe hulpverleners kunnen de evaluatie van de leerresultaten en leervorderingen verfijnen door extra observaties, evaluaties en testen

Onze school werkt samen met CLB Vilvoorde-Zaventem-Tervuren.

Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)

de Bavaylei 134 bus 2
1800 Vilvoorde
Tel: 02/251.44.25
Directeur: Marjorie Carrein - clb.vilvoorde@g-o.be

Meer info: www.clbvilvoorde.be.