Praktische info

Hoofdschool 't Kasteeltje

In GO! basisschool 't Kasteeltje kan je terecht voor zowel kleuter- als lager onderwijs. De school is gelegen in het centrum van Overijse, in de groene rand rond Brussel. Praktische informatie Schooluren De lessen starten om 08u45 en eindigen om 15u25. Op woensdag sluit de school om 12u20.  Voor- en naschoolse opvang Er is voor- en naschoolse opvang, vanaf 07u00 tot 18u15. Opvang is gratis tussen 8u15 en 16u00 (op woensdag tot 13u00). Opvang buiten deze uren is betalend (0,75 euro per halfuur). Bij het brengen of afhalen van de kinderen vragen wij aan de ouders om iedere keer aan de begeleider te melden dat het kind werd gebracht of gehaald. De begeleiders geven uw kind niet mee aan onbekende personen. Indien uw kind occasioneel door iemand anders dan gewoonlijk wordt afgehaald, geef dan zeker een seintje aan de begeleider of klasleerkracht.    't Kasteeltje  voorschoolse opvang  naschoolse opvang  alle weekdagen      maandag, dinsdag, donderdag en  vrijdag  woensdag    07u00-08u15: € 1  08u15-08u45: gratis  15u25-16u00: gratis  16u00-16u30: € 1  16u30-17u00: € 1  17u00-17u30: € 1  17u30-18u00: € 1  18u00-18u15: € 0,75  12u20-13u00: gratis  vanaf 13u00 tot 18u00: € 1/30 min.  18u00-18u15: € 1        boete na 18u15:  € 5 per kind per ingaand kwartier Deze tarieven zijn vastgelegd door de gemeente Overijse. Warme maaltijden Warme maaltijden zijn tegen democratische prijzen verkrijgbaar. Een warme maaltijd bestaat uit soep, een hoofdgerecht en een dessert.       warme maaltijden  soep  kleuterschool  € 4,70  € 0,50  lagere school  € 5,20  € 0,50 Naschoolse activiteiten Op bepaalde dagen organiseert "sport en opleiding" naschoolse activiteiten. De lijst wordt bij het begin van het schooljaar doorgestuurd naar de ouders via smartschool.  Communicatie De interne communicatie tussen ouders en school verloopt volledig digitaal via het platform smartschool.   

Wijkschool 't Prieeltje

In wijkschool 't Prieeltje bieden we enkel kleuteronderwijs aan. Deze wijkschool is gelegen in het landelijke Jezus-Eik. Praktische informatie Schooluren De lessen starten om 08u45 en eindigen om 15u25. Op woensdag sluit de school om 12u20.  Voor- en naschoolse opvang Er is voor- en naschoolse opvang, vanaf 07u30 tot 18u. Opvang is gratis tussen 8u15 en 16u00 (op woensdag tot 13u00). Opvang buiten deze uren is betalend (€ 0,75 per halfuur). Bij het brengen of afhalen van de kinderen vragen wij aan de ouders om iedere keer aan de begeleider te melden dat het kind werd gebracht of gehaald. De begeleiders geven uw kind niet mee aan onbekende personen. Indien uw kind occasioneel door iemand anders dan gewoonlijk wordt afgehaald, geef dan zeker een seintje aan de begeleider of klasleerkracht.    't Prieeltje  voorschoolse opvang  naschoolse opvang  alle weekdagen      maandag, dinsdag, donderdag en  vrijdag  woensdag    07u30-08u15: € 1  08u15-08u45: gratis  15u25-16u00: gratis  16u00-16u30: € 1  16u30-17u00: € 1  17u00-17u30: € 1  17u30-18u00: € 1    12u20-13u00: gratis  vanaf 13u00 tot 13u30: € 1/30 min.        boete na 18u:  € 5 per kind per ingaand kwartier Deze tarieven zijn vastgelegd door de gemeente Overijse. Naschoolse activiteiten Op bepaalde dagen organiseert "sport en opleiding" naschoolse activiteiten. De lijst wordt bij het begin van het schooljaar doorgestuurd naar de ouders via smartschool.  Communicatie De interne communicatie tussen ouders en school verloopt volledig digitaal via het platform smartschool.