21ste-eeuwse vaardigheden

De zogenaamde 21st century skills zijn 11 competenties die leerlingen moeten beheersen om een waardevol deel te kunnen uitmaken van een maatschappij die snel verandert door technologie en digitalisering.

Deze vaardigheden zijn belangrijk om leerlingen bewust te maken van de manier waarop ze leren en hoe ze informatie verwerken tot kennis. Het helpt om een nieuwsgierige houding te stimuleren en in te spelen op hun motivatie.

De 11 competenties zijn: kritisch denken, creatief denken, probleemoplossend denken, computational thinking, informatievaardigheden, ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid, communiceren, samenwerken, sociale en culturele vaardigheden (burgerschap), zelfregulering.