Leerlingenbegeleiding

Alle leerlingen krijgen hetzelfde basisaanbod. Dat vertrekt steevast vanuit aandacht voor hun persoonlijkheid en talenten. Kinderen die meer begeleiding of uitdaging nodig hebben, krijgen extra zorg.