Milieu- en gezondheidsbeleid

Een veilige omgeving voor leerlingen en personeel behelst meer dan een prettige sfeer op school. Onze verkeerslessen zijn zo praktijkgericht mogelijk, stapsgewijs opgebouwd en aangepast aan de doelgroep: helm op, fluo top! Elke eerste vrijdag van de maand is het wieltjesdag. Ook met fluodag, fietsparcours, fiets- en stapbrevetten leren we onze kinderen zich veilig in het verkeer te bewegen.

Voor een school gezond en fijn, zal het zonder frisdrank zijn.

Het tussendoortje tijdens de eerste speeltijd is fruit of groente en tijdens de tweede speeltijd mag het een koekje zijn.