Sociale vaardigheden

Kinderen ontwikkelen hun sociale vaardigheden in een waaier aan activiteiten en leren zo zorg dragen voor elkaar, zowel tijdens speel- als leermomenten. De handpoppen Cas en Lisa helpen onze kleuters conflictsituaties op te lossen. Het buddyproject geeft leerlingen van het eerste leerjaar een buddy uit het vijfde leerjaar. Het antipestproject ... En dankzij de leerlingenraad houden we de vinger aan de pols van de wensen en verzuchtingen van onze kinderen. Hun welbevinden staat immers voorop.