Talenbeleid

Sterk leren begint bij goed taalbegrip. Onze school biedt daarom dagelijks taalkansen op maat aan om de leerlingen taalvaardiger te maken. Met diverse werkvormen krijgen ze veel spreekkansen, bijvoorbeeld in kringgesprekken, tijdens partnerwerk en dankzij de methodiek van actief leren. We starten hiermee van in het prille begin en bouwen dit elk leerjaar verder uit. Zo maken we onze leerlingen steeds taalbewuster en communicatievaardiger.