Teamteaching

Teamteachen is een samenwerking tussen twee of meer leerkrachten die als coach voor een groep leerlingen staan. Het grote pedagogische voordeel is dat ze veel beter kunnen inspelen op de individuele noden van de leerlingen. Elk kind verwerkt de leerstof op zijn eigen tempo en benut zijn eigen talenten. Hierdoor verhoogt de betrokkenheid en dus de motivatie en leerwinst.

Dankzij teamteachen is er ruimte voor extra persoonlijke begeleiding; dat kan stimulans, extra uitdaging of meer uitleg zijn. De kinderen leren verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen leertraject en ontplooien zo hun zelfstandigheid. Bij het zelfstandig werk ontdekken ze hun eigen mogelijkheden en beperkingen. Hulp vragen en zelf plannen worden zo evidente routines. Op deze manier bereiden we de leerlingen zo goed mogelijk voor op hun verdere schoolcarrière.