Hoofdschool 't Kasteeltje

In GO! basisschool 't Kasteeltje kan je terecht voor zowel kleuter- als lager onderwijs. De school is gelegen in het centrum van Overijse, in de groene rand rond Brussel.

Praktische informatie

Schooluren
De lessen starten om 08u45 en eindigen om 15u25. Op woensdag sluit de school om 12u20. 

Voor- en naschoolse opvang
Er is voor- en naschoolse opvang, vanaf 07u00 tot 18u15.
Opvang is gratis tussen 8u15 en 16u00 (op woensdag tot 13u00). Opvang buiten deze uren is betalend (0,75 euro per halfuur).
Bij het brengen of afhalen van de kinderen vragen wij aan de ouders om iedere keer aan de begeleider te melden dat het kind werd gebracht of gehaald. De begeleiders geven uw kind niet mee aan onbekende personen. Indien uw kind occasioneel door iemand anders dan gewoonlijk wordt afgehaald, geef dan zeker een seintje aan de begeleider of klasleerkracht.
 
 't Kasteeltje
 voorschoolse opvang  naschoolse opvang
 alle weekdagen
 
 
 maandag, dinsdag, donderdag en
 vrijdag
 woensdag
 
 07u00-08u15: € 1
 08u15-08u45: gratis
 15u25-16u00: gratis
 16u00-16u30: € 1
 16u30-17u00: € 1
 17u00-17u30: € 1
 17u30-18u00: € 1
 18u00-18u15: € 0,75
 12u20-13u00: gratis
 vanaf 13u00 tot 18u00: € 1/30 min.
 18u00-18u15: € 1
 
 
 
 boete na 18u15:
 € 5 per kind per ingaand kwartier
Deze tarieven zijn vastgelegd door de gemeente Overijse.

Warme maaltijden
Warme maaltijden zijn tegen democratische prijzen verkrijgbaar. Een warme maaltijd bestaat uit soep, een hoofdgerecht en een dessert. 
 
   warme maaltijden  soep
 kleuterschool  € 4,70  € 0,50
 lagere school  € 5,20  € 0,50

Naschoolse activiteiten
Op bepaalde dagen organiseert "sport en opleiding" naschoolse activiteiten. De lijst wordt bij het begin van het schooljaar doorgestuurd naar de ouders via smartschool. 

Communicatie
De interne communicatie tussen ouders en school verloopt volledig digitaal via het platform smartschool.