02. Beleidsteam

Beleidsmedewerker: Kim Smets
Zorgcoördinator kleuterschool: Maryse Defrenne
Zorgcoördinator lagere school: Anne Peetermans