Digitaal beleid

Digitalisering is en blijft een hot item binnnen onderwijs. Zonder digitale vaardigheden en kennis is het moeilijk slagen in onze maatschappij. 
We zetten daarom voortdurend in op het ontwikkelen van mediawijsheid bij leerkrachten en leerlingen. We stippelden een volledige ICT-leerlijn uit ter ondersteuninig van de leerkrachten.