Leerkracht als coach & teamteaching

Teamteaching betekent zoveel als met meerdere leerkrachten samen een coachende rol opnemen. Deze manier van lesgeven is de sleutel tot onderwijs op maat. We kunnen leerlingen beter individueel begeleiden en dus écht kindgericht werken.

Coachen betekent dat leerkrachten leerlingen helpen om zelfstandiger te werken en om hun verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. Dit verhoogt het leerrendement omdat de leerling enerzijds veel meer zelfregulatie opbouwt en anderzijds nooit aan zijn lot overgelaten wordt. Hijzelf en meer dan één leerkracht én actief betrokken medeleerlingen zijn immers partners in zijn leerproces.