Motivatie

Omdat we verwachten dat onze leerlingen meer en meer zelfsturend en zelfregulerend leren, bieden we hun waar mogelijk actieve, explorerende lessen aan met ruimte voor experimenteren.

Kennis blijft immers beter hangen als ze die actief verwerven en als de leerervaring aansluit bij hun interesses en talenten. Zo verzilveren we de kennis en ervaringen die ze binnen, maar zeker ook buiten de school opdoen. De leerlingen krijgen het gevoel van eigenaarschap over hun leerproces. Hoe meer ze zelf richting kunnen geven aan hun leerproces, hoe makkelijker ze tot leren komen en hoe meer plezier ze beleven aan naar school gaan.