Organisatie

Innovatief onderwijs vraagt een zorgvuldige klasorganisatie. Omdat de focus op zelfregulatie van de leerlingen ligt, lopen individuele leertrajecten langs en door elkaar: samenwerken, bronnen raadplegen, leren plannen en zichzelf inschatten, zelfevaluaties, bijsturingen, ... Een goede planning en organisatie op klasniveau zijn cruciaal om die radartjes in elkaar te laten klikken.

Onze ervaring is dat als de organisatie van innovatief onderwijs op wieltjes loopt, het leerproces echt optimaliseert.