Zelfontwikkeling

Om doelgerichte taken uit te voeren moeten kinderen complexe vaardigheden combineren. Het vermogen om te plannen, om impulsen te beheersen, om zich te kunnen inleven in de ander en om samen in groep te werken zijn enkele van de sociale vaardigheden die ze daarvoor moeten aanwenden.

Het is dan ook van essentieel belang dat de leerkracht met de leerling in gesprek gaat over diens persoonlijke ontwikkeling. We doen dit met groeigesprekken. We bespreken hierin welke doelen de leerling voor zichzelf stelt en hoe hij zichzelf kan motiveren om die doelen te bereiken.  

De bal ligt echter niet uitsluitend in het kamp van de leerling. Het is onze taak om ervoor te zorgen dat ieder kind met zijn kwaliteiten en talenten verder ontwikkelt en uitgroeit tot een zelfbewust individu.